1Jednoduché účtovníctvo

 • pre podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
 • pre občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov s príjmami pod 200 000 Eur v predchádzajúcom účtovnom období
 • pre cirkvi a náboženské spoločnosti s právnou subjektivitou

Rozsah služieb a výpočet ceny…

2Podvojné účtovníctvo

 • podnikateľov zapísaných v obchodnom registri
 • podnikatelia, ktorí môžu viesť jednoduché účtovníctvo, ale zvolili si účtovanie v systéme podvojného účtovnítva
 • občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov s príjmami nad 200 000 Eur v predchádzajúcom účtovnom období

Rozsah služieb a výpočet ceny…

3Mzdy a personalistika

 • evidenciu zamestnancov a príprava výkazov k poisťovniam a daňovému úradu
 • vypracovanie dohôd. pracovných zmlúv v zmysle ustanovení Zákonníka práce
 • poradenská činnosť

Rozsah služieb a cenník…

4Úkony a poradenstvo

 • vypracovanie všetkých typov daňových priznaní
 • účtovné poradenstvo
 • rekonštrukcia účtovníctva až 10 rokov spätne

Zoznam a popis úkonov, cenník…